Vår historia.

P.O. Swedérus tillsammans med Staffan Vestin

Rundgrens Brandservice etablerades 1972 av Brandmästare Valter Rundgren och övertogs efter ett par år av sonen Sten Rundgren. Sten utvecklade verksamheten med extra fokus på skogsnäringen genom alltifrån anpassade brandövningar till patent på skydd för brandsläckare på skogsmaskiner.

1995 tog Staffan Vestin över verksamheten med oförändrat fokus på både utrustning och utbildning.

2012 anställdes Anders Mårtensson och bolaget verksamhet utökades med service och installation av släcksystem för fordon och kök.

2015 tog P.O. Swedérus över ansvaret för verksamheten som nu ingår i den rikstäckande gemenskapen Hald & Tesch Brand ab .

2021 förstärktes verksamheten med Reine Stadin och därmed ett ökat fokus på släcksystem, utbildning och Systematiskt Brandskyddsarbete samt på att kvarstå som en lokal aktör med rötterna i Sollefteå.


Vi på Rundgrens Brandservice hjälper dig med:

  • ​Service av brandskydd (brandsläckare, hänvisningsarmaturer, brandposter, rökluckor etc.)
  • Service och installation av släcksystem Forrex, Fogmaker och Novec
  • Utrymning (skyltning och utrymningsplaner)
  • SBA (Systematiskt brandskyddsarbete, webb-baserat SBA-system, egenkontroll och revision)
  • Leverans och montering av brandskyddsprodukter
  • Serviceavtal på årligt underhåll av brandskydd
  • Utbildning i Grundläggande brand och Heta arbeten
  • Hjärtstartare samt utbildning i Hjärt- och lungräddning inkl. D-HLR

Ovan bild på Sollefteå brandkår är hämtad från https://som.kulturhotell.se/items/show/463611

Sollefteå Brandkår. På kortet taget 1936 syns på första raden från vänster, Valter Rundgren, Oskar Andersson, Erik Vestman, Gösta Abrahamsson, Tore Holmberg. Andra raden, Malle Rundgren, Gustav Vikberg, vice brandchef K.E Andersson, brandchef Sven Hansson, Karl Vestman, Ragnar Rundgren, Fridolf Sjödin, Nisse Högberg. Tredje raden, Johan Olsson, Abraham Nilsson, Sven Edström, Per Emanuel (Manne) Sahlin, Lennart Lindevall, Axel Eriksson. Fjärde raden, Holger Eliasson, Kebbe Mauritz Eliasson, Rupert Nyström, Folke Fagerström, Tage Lundin