Automatiska släcksystem för fordon och kök – FOGMAKER, FORREX & ANSULEX R-102

Vi projekterar, underhåller och installerar släcksystem Forrex, Fogmaker och Ansulex R-102. Vi har även ett brett kontaktnät med kompetenta kollegor runt om i hela Sverige.

SLÄCKSYSTEM, FOGMAKER & FORREX – FORDON & MARINT

Vi utför service och underhåll av släcksystem för fordon och marint. Vi har allt ifrån enkla lösningar till skräddarsydda system för tunga fordon, bussar, skogsmaskiner och anläggningsmaskiner. Underhåll och service av ditt brandskydd innebär både tekniska och administrativa åtgärder. Vi säkerställer att ditt brandskydd kommer att utföra funktionen den är avsedd för under hela dess livslängd. Vi utför service och underhåll på släcksystem Forrex och Fogmaker, IG 55 eller CO2.

Fr.o.m. den 1:a januari 2004 är det försäkringskrav på att nya bussar över 10 ton skall utrustas med fast släckanläggning.

Fogmaker

Fogmaker släcksystem sitter nu i de flesta maskiner där försäkringskraven ställer detta som krav, så som:

  • Lastbilar
  • Bussar
  • Skogsmaskiner
  • Lantbruksmaskiner
  • Lastmaskiner
  • Flygtrafik
  • Motorsport

Brandskyddssystem med vattendimma under högtryck för alla motorrum och slutna utrymmen med patenterad högtrycksteknologi. Fogmaker är marknadsledande i Europa och har levererat mer än 200 000 brandskyddssystem sedan starten 1995 .

 Vattendimman kväver effektivt elden genom att sänka syrenivån. Vattendimman förångas omedelbart och kyler ner  rökgaser och heta delar i motorutrymmet.

Forrex släckanläggning

Ett vätskebaserat släckmedel som effektivt förhindrar återantändning. Ett lågtrycksystem med låg vikt som kräver litet utrymme. Frysskyddat till – 30oC.

SLÄCKANLÄGGNINGAR FÖR RUM – INERGEN, NOVEC, IG55

Vi utför service och underhåll på släckanläggningar, släcksystem och Ansulex för rum, kök och storkök. Med ett rätt dimensionerat släcksystem får du ett snabbt och effektivt automatiskt släcksystem som begränsar konsekvenserna av en brand i till exempel ett kök.


Kontakta oss om du vill veta mer kring installation och underhåll av släcksystem