Vi erbjuder nu webb-kurser!

Nu finns våra utbildningar även som lärarledda webbutbildningar där ni på ett enkelt sätt får tillgång till samma kunskap som en utbildning utförd på plats hos er.

  • Det här kan vara ett alternativ för er att kunna genomföra utbildningar och samtidigt följa de rekommendationer om försiktighet som råder i samhället idag.
  • Det kan vara en bra lösning om ni har personal på flera orter runt om i Sverige och ändå vill kunna köra en gemensam utbildning.
  • Ni kanske har personal som jobbar helt eller delvis hemifrån som också har behovet av utbildning.
  • Eller att ni helt enkelt vill vara både tids- och kostnadseffektiva i er önskan att upprätthålla den kompetens på personalen som är nödvändig och som lagen alltid kräver.

Vi erbjuder följande webb-kurser

Brandskyddsansvarig/kontrollant enligt LSO

Utrymningsledare

Brandfarlig vara


Kontakta oss om du vill veta mer/boka utbildning med oss