Första hjälpen, L-ABC

Syfte

Ge deltagaren grundläggande kunskaper i livräddande första hjälpen.

Innehåll

  • Kontroll av medvetande, andning och puls
  • Ta hand om medvetslös person, skapa fria luftvägar samt placera i stabilt sidoläge
  • Förebygga cirkulationssvikt
  • Utföra Heimlich manöver
  • Psykisk första hjälpen
  • Organisation och handlingsplan på olycksplatsen, larmrutiner

Hastigt insjuknande
Astma
Bröstsmärtor
Diabetes
Epilepsi
Stroke

Olycksfall
Benbrott, stukningar
Nack- och ryggskador
Skallskador
Kläm- och krosskador
Skär- och sårskador
Elskador

Förgiftningar
Inandning, hud eller förtäring
Frätskador
Ögonstänk

Målgrupp

Samtliga anställda.

Omfattning

2 timmar.

Max antal deltagare

12 deltagare/grupp


Kontakta oss om du vill veta mer/boka utbildning med oss