Utrymningsledare

Går även att boka som webb-kurs

Syfte

Att ge deltagare en trygghet i sin roll som utrymningsledare före, under och efter en eventuell utrymning.

Innehåll

 • Utrymningsledarens roll
 • Nödlägesorganisation i verksamheten
 • Vad kan föranleda en utrymning
 • Brandkunskap
 • Före utrymning
  • Förebyggande arbete
 • Under utrymning
  • Larm
  • Utrymningsvägar
  • Ev. avsökning av lokaler
  • Risker och faror
 • Efter utrymning
  • Närvaroprotokoll, avrapportering
  • Räddningstjänstens roll

Målgrupp

Personal som ska fungera som utrymningsledare

Omfattning

2 timmar

Max antal deltagare

15 deltagare


Kontakta oss om du vill veta mer/boka utbildning med oss