Utymningsövning

Syfte

Att säkerställa att verksamhetens utrymningsberedskap fungerar.

Innehåll

  • Planering av övningen
  • Genomförande av övningen
  • Uppföljning av övningen
  • Sammanställning av enkät
  • Överlämnande av rapport

Målgrupp

Samtliga verksamheter

Omfattning

Produktionsstopp 1-2 timmar.

Upplägg

Enligt överenskommelse


Kontakta oss om du vill veta mer/boka utbildning med oss