Brandutbildning teori & praktisk brandsläckning

Syfte

Ge grundläggande kunskaper i brand och utrymning, för att i verksamheten höja beredskapen inför en brand/utrymningssituation. Ni kommer även att öva på att använda en handbrandsläckare samt att öva på att släcka brand i kläder. Vi erbjuder även enbart teoriutbildning samt enbart praktisk brandsläckning.

Innehåll

  • Förebyggande brandskydd
  • Brandtriangeln
  • Varna, larma, utrymma, återsamling, rädda och släcka
  • Verksamhetsanpassning:
  • Policy
  • Foton
  • Risker mm
  • Utrymningsberedskap
  • Släckning av bål med handbrandsläckare
  • Släckning av brand i kläder – träna på docka med brandfilt

Målgrupp

Samtliga anställda.

Omfattning

3 timmar. 2 timmar teoretisk utbildning och 1 timme praktisk övning.

Max antal deltagare

20 deltagare/grupp


Kontakta oss om du vill veta mer/boka utbildning med oss