Brandskyddsansvarig/kontrollant enligt LSO

Går även att boka som webb-kurs

Syfte

Deltagare ska erhålla en djupare kunskap i brandskydd.

Innehåll

  • Grundläggande brandskydd teori och praktik
  • Utrymning
  • Checklistor och kontrollpunkter
  • Brandfarlig vara
  • Lagar och förordningar
  • Praktisk brandskyddsrond (Gäller våra BUS-kunder)

Målgrupp

Du som är tänkt att verka som Brandskyddsansvarig och/eller kontrollant

Omfattning

2 timmar

Max antal deltagare

15 deltagare


Kontakta oss om du vill veta mer/boka utbildning med oss