Brandfarlig vara Föreståndare

Går även att boka som webb-kurs

Syfte

Du ska kunna verka som föreståndare och ansvara för hanteringen av brandfarliga varor.

Innehåll

  • Föreståndarens ansvar
  • Tillståndshantering
  • Hantering av brandfarliga varor
  • Tillsyn
  • Riskutredning enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor
  • Riskbedömning enligt ATEX

Målgrupp

Du som är eller ska bli föreståndare för brandfarliga varor i verksamheter där hanteringen av brandfarliga varor är omfattande och för dig som är handläggare av tillstånds- och tillsynsärenden.

Omfattning

4 timmar

Max antal deltagare

20 deltagare


Brandfarlig vara Grundkurs

Syfte

Du ska efter utbildning känna till olika brandfarliga varors egenskaper och veta vilka risker som är förknippade med hanteringen. Du ska också veta hur du ska agera för att undvika riskfyllda situationer. Du ska känna till vad lagen säger om tillståndsmängder.

Innehåll

  • Vanliga begrepp
  • Ämnens egenskaper och risker
  • Exempel på skyddsåtgärder
  • Kortfattad orientering kring lagstiftning

Målgrupp

Du som arbetar med lösningsmedel, brandfarliga gaser eller brandfarliga varor

Omfattning

2 timmar

Max antal deltagare

20 deltagare


Kontakta oss om du vill veta mer/boka utbildning med oss