Hjärt- och lungräddning inkl. utbildning hjärtstartare

Syfte

Ge deltagaren grundläggande kunskaper i livräddande första hjälpen vid andnings- och hjärtstopp. Att alla deltagare skall kunna använda en hjärtstartare och defibrillera/ge en strömstöt i samband med ett plötsligt oväntat hjärtstopp

Innehåll

  • Kontrollera om det finns några livstecken
  • Skaffa hjälp
  • Utföra HLR
  • Lägga en person i stabilt sidoläge
  • Starta hjärtstartaren och följa enkla instruktioner

Målgrupp

Samtliga anställda.

Omfattning

2 timmar.

Max antal deltagare

12 deltagare/grupp


Kontakta oss om du vill veta mer/boka utbildning med oss