Service och underhåll av brandsläckare

Vi utför service/underhåll enligt svensk standard med egen anställd personal som alla är certifierade av SVEBRA. (Svenska Brandsäkerhetsföretag).

Brandsläckare Pulver

Pulver är det släckmedel som har högst släckeffekt och är lättast att använda, även för en ovan användare. Pulver är det mest mångsidiga släckmedlet och det som är mest kostnadseffektivt. Pulver är det enda släckmedel som är klassat för samtliga brandtyper.

Brandsläckare Koldioxid

Koldioxidsläckare passar sig väl vid släckning av elektronisk utrustning som datorer, laboratorier och restaurangkök.

Koldioxiden kväver elden genom att skilja den från luften. Koldioxiden är giftfri och förflyktigas snabbt utan att efterlämna spår som luft och väta.

Brandsläckare Skum – Försäljning upphört av miljöhänsyn. 

Mot bakgrund av den nya kunskap kring PFAS miljöpåverkan som framkommit tillhandahåller vi ej längre dessa skumsläckare.

Då det ej finns PFAS-fria skumsläckare med godtagbar släckeffekt på marknaden rekommenderar vi istället pulversläckare.

Tillbehör

I vårt sortiment hittar ni även diverse tillbehör som fordonshållare, skåp och golvstativ etc. Kontakta oss för att veta mer kring vilka tillbehör vi tillhandahåller.


Kontakta oss om du vill veta mer om våra handbrandsläckare eller vill boka service underhåll av brandsläckare